Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh khóa kẹp

Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh khóa kẹp

Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh khóa dán cuộn

Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh khóa dán cuộn

Túi nước tiểu nhân tạo 2 mảnh

Túi nước tiểu nhân tạo 2 mảnh

Đế dán có viền size 57mm

Đế dán có viền size 57mm

Đế dán không viền size 57mm

Đế dán không viền size 57mm